header
Østjydsk CAD-CAM A/S > Præsentation > Vision    
forside
kurser
artikler
produkter
links
kontakt
news

 

 

Filosofi og vision

Vores industri møder hver eneste dag krav om større produktivitet,
mindre seriestørrelser, mere fleksibilitet og frem for alt, lavere
priser.

Dette er modstridende faktorer, men alternativet er, at
arbejdspladserne flytter ud til lavtlønsområder, hvilket ingen af os
ønsker.

Derfor er vi nødsaget til, at møde denne efterspørgsel med
optimering, reducerede op- og omstillingstider samt mere fokus
på, at undgå fejlproduktioner.

Optimeringsprocessen er ofte implementering af ny teknologi,
såsom CNC styrede maskiner. Gøres dette ikke helhjertet, og
maskinen står stille medens der programmeres og stilles om –
fordi man har sparet på indkøb af CAD-CAM software og værktøjer,
eller blot fordi omstillingsproceduren ikke er sat i system.

Det svarer nogenlunde til, at en formel 1 racer kommer ind i
pitstoppet og at der går én mand og skifter hjul, kontrollerer olie,
pudser frontruden og tanker benzin på...

I dette eksempel er der ingen som er i tvivl – denne racer vil helt
sikkert tabe løbet. Anderledes forholder det sig dog, når vores
egen ”racer holder i pitstop” – her er der ingen eller kun lidt fokus
på tiden.

Det er vores filosofi, at når vi kan bidrage til, at vores kunder har en
god og rentabel produktion på deres maskiner, så har vi en
berettigelse som leverandør / samarbejdspartner.

Vores opgave i denne sammenhæng er så:
• At oparbejde en know-how der konstant holder os i front inden
for branchen.
• At udvise respekt for hinanden og vore kunder.
• At samarbejde og kommunikere, åbent og ærligt.
• At det aldrig er for sent at lære nyt, og udveksle idéer med
hinanden.

 


Billede: Diskussion i kursuslokalet
(fra brugermøde 2008)

 

 

Østjydsk CAD-CAM A/S - Industriparken 2 - 8961 Allingåbro - Telefon: +45 70222317 - Fax: +45 70222318 - CVR.: 10141214