header
Østjydsk CAD-CAM A/S > Kurser > Kursubeskrivelser > Parametrikursus    
forside
presentation
kurser
pm
artikler
produkter
links
kontakt
news

 

 

Kursusbeskrivelse: Parametrikursus Indhold:

AlphaCAM kursus i parametrisk konstruktion, giver deltageren en grund-
forståelse for at opbygge tegningsmateriale parametrisk, så variationer af
emner kan styres med indtastning af værdier, eller import af variabler, i
stedet for at "starte forfra".

Vores målsætning er, at deltageren efter kurset, er i stand til at oprette f.eks
en køkkenlåge med komplet parametri, hvor der ikke blot kan ændres
længde og højde, men også detaljer om fyldningsfræsningens udseende.

Deltagerne får hver stillet en PC til rådighed, og arbejder gennem hele
forløbet selvstændigt, med hjælp fra underviseren.

Med max. 6 på hvert hold, er deltagerne sikret, at der er tid til at hjælpe hver
enkelt.

Der lægges vægt på at deltagerne arbejder selvstændigt i trygge rammer, for
at få en fortrolighed med brugen af AlphaCAM og programmets virkemåde.

Derved får deltagerne et godt grundlag for at arbejde videre med programmet
på egen hånd.

Alt vores kursusmateriale er skrevet på dansk, og bliver løbende opdateret i
takt med nye funktioner i programmet.

Det anbefales at gennemføre kurset i skabeloner inden dette kursus, da
man derved opnår en større optimering af programmeringsarbejdet.

CAD Videregående 2D + 3D

Opbygning af parametriske tegninger
Opsætte og tilknytte parametriske relationer
Rette og omdefinere relationer.
Brug af "Auto relationer"
Tilknytte variable Z_højder for geometrier
Opsætte og tilknytte regler
Opsætte og tilknytte formler
Indsætte parametriske tegninger
Definere parametrisk position fo 3D-planer

 

Østjydsk CAD-CAM A/S - Industriparken 2 - 8961 Allingåbro - Telefon: +45 70222317 - Fax: +45 70222318 - CVR.: 10141214