header
Østjydsk CAD-CAM A/S > Kurser > Kursubeskrivelser    
forside
presentation
kurser
artikler
produkter
links
kontakt
news

 

 

Kursusbeskrivelse: Basiskursus 3 dage

Grundlæggende AlphaCAM kursus - Her gennemgås elementer fra grundlæggende tegning til enkel bearbejdning på
planer
Der vil under kurset blive fremstillet flere emner praktisk på CNC, således at deltagerne behersker forløbet fra tegning,
til
CNC-fremstilling.
(Læs mere)

Kursusbeskrivelse: Skabelon- og Solidkursus 2 dage

Skabeloner (ca. 3/4 dag) I AlphaCAM er det muligt at gemme bearbejdninger som "Skabeloner", for at minimere
medarbejderens tid med indtastning af bearbejdningsdata. Formål: At medarbejderen får indsigt i AlphaCAM´s
muligheder for anvendelsen af bearbejdningsskabeloner til automatisering af CNC programmeringen.
(Læs mere)

Solider(ca. 1 1/4 dag) Medarbejderen lærer, at importere 3D Solider fra eks. SolidWorks / SolidEdge / Inventor / m.fl.
direkte til AlphaCAM, og køre feature- genkendelse herpå. Der læres endvidere, at køre med Auto_Z (hvor værktøjet
genkender dybden fra 3D
soliden) og bruge opsatte skabeloner med Auto_Z, for automatisk CNC programmering. Der gennemgås enkle

bearbejdnings-strategier for 3-akset overfladebearbejdning.
(Læs mere)

 

Kursusbeskrivelse: Parametrikursus 1 dag

Formål: At give medarbejderen indsigt i parametrisk konstruktion / programmering - dvs. til produktioner hvor der laves
variantprogrammering som er tilpasset kundespecifikke ønsker.
(Læs mere)

Kursusbeskrivelse: 3D overflader og 5-akset simultanbearbejdning - kursus 2 dage

Formål: At give medarbejderen indsigt i konstruktion og bearbejdning af 3D-overflader, samt 5-akset bearbejdning -
både
fra planer og simultant. Der arbejdes bl.a. med en konkret opgave, som deltageren bearbejder på vores 5-Aksede
kursusmaskine.
(Læs mere)

Kursusbeskrivelse: SpaceClaim basis 1 dag

Formål: At give medarbejderen indsigt i konstruktion af 3D solider, samt redigering og tilpasning af eksisterende
solider.
Der arbejdes med konstruktion, hvor der skiftes mellem AlpahCAM og Partmodeller, så de to programmers styrke
udnyttes i et samarbejde
. (Læs mere)

pdf

 

Østjydsk CAD-CAM A/S - Industriparken 2 - 8961 Allingåbro - Telefon: +45 70222317 - Fax: +45 70222318 - CVR.: 10141214